به عمل کار برآید به سخندانی نیست

اهداف

  • ساماندهی و هماهنگی در امور حرفه ای و تخصصی پیمانکاران معدنی


  • ارتقای عملیات معدنی از طریق تقویت و توسعه پیمانکاری معدنی


  • حضور فعال در رشد و توسعه اقتصادی کشور
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans